Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN XXIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. J.I.KRASZEWSKIEGO

 

Organizatorzy:
Bialskie Centrum Kultury „Piast”
Klub Literacki „Maksyma”
Muzeum im. J.I. Kraszewskiego w Romanowie
ogłaszają XXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego

                       
1. Celem konkursu jest konfrontacja i upowszechnianie twórczości literackiej, a także wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.
2. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych).
3. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach poezji i prozy.    
4. Przyznane zostaną następujące nagrody:
I, II, III w obu kategoriach
nagrody specjalne:
za tematykę podlaską,
za utwór związany z twórczością i biografią J. I. Kraszewskiego,
nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im. Wiesława Gromadzkiego
5. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu.
6. Prace konkursowe nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
7. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Mogą być zamieszczone                    w publikacjach organizatorów i prasie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
8. Na konkurs należy nadesłać: zestaw 3 do 5 wierszy w trzech egzemplarzach,               lub prace prozatorskie do 20 stron w trzech egzemplarzach.
9. Do każdej pracy opatrzonej godłem (pseudonimem) należy dołączyć zaklejoną kopertę z tymże godłem na zewnątrz, w której powinny znaleźć się dane o autorze (imię i nazwisko, telefon, dokładny aktualny adres, adres poczty mailowej, przynależność do klubów i stowarzyszeń literackich).
10. Każdy konkursowy zestaw powinien posiadać również wersję elektroniczną zgłaszanych prac, dołączoną na płycie CD, zapisaną w formacie dokumentu Microsoft Word.
11. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 22 września 2013 r. na adres:
Bialskie Centrum Kultury
Klub Kultury „Piast”
Ul. Spółdzielcza 4
21-500 Biała Podlaska
z dopiskiem: „Konkurs J. I. Kraszewskiego”
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 października 2013 r. podczas finału XXIX Podlaskich Spotkań Literackich. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodach mailowo lub telefonicznie.
13. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.
14. Nagrody przyznane laureatom nie będą wysyłane pocztą.
15. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 83 3416459.

 


Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA …………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa konkursu, festiwalu, przeglądu organizowanego przez BCK )
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej w związku z realizacją celów statutowych oraz prowadzoną dokumentacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 


……….……………………………………..……………………………………………………
data podpis czytelny ( w przypadku osób niepełnoletnich podpis prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA …………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa konkursu, festiwalu, przeglądu organizowanego przez BCK )
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Bialskie Centrum Kultury
w Białej Podlaskiej do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych
BCK poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631,
z późn. zm.),

……….……………………………………..……………………………………………………
data podpis czytelny ( w przypadku osób niepełnoletnich podpis prawnego opiekuna)

Dodatkowe informacje