Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Serbskie i macedońskie aforyzmy po polsku

Vesna Denčić – Belgrad, Serbia


Jest wiele dat historycznych.
Wszystkie zostały zakrwawione.

Mnogo je istorijskih datuma.
I svi su krvavi.

Stosy oświecają drogę.
Nowa wojna musi wybuchnąć.

Lomača osvetljava put.
Do novog rata mora doći.

Bez sensu żeby tyle ludzi zginęlo
nadaremnie.

Nema smisla da toliko ljudi strada uzalud.

Nie umrzemy z głodu.
Zgodził się z tym minister obrony.

Mi nećemo umreti od gladi.
Sa tim se složio i ministar odbrane.

Byliśmy największym narodem.
Musieliśmy sobie stanąć na drodze.

Bili smo najveća nacija.
Morali smo sebi da stanemo na put.

Walczyliśmy z powodu nadmiaru energii.
Musieliśmy się powystrzelać.

Ratovali smo zbog viška energije.
Morali smo da se ispucamo.

Po co nam wieczne ogniwa?
Tam gdzie podążamy, zawsze pali się.

Šta će nama vekovna ognjišta?
Tamo gde idemo stalno gori.


Aleksandar Čotrić – Beograd, Serbia


Glas vapijućeg u pustinji
uznemirava okolinu.

Głos jęczącego na pustyni
niepokoi okolice.

Njihova jedina ljudska osobina je što greše.

Ich jedyną cechą ludzką jest to, że grzeszą.

Istina je relativna.
Često ne odgovara zvaničnim stavovima.

Prawda jest relatywna.
Często nie odpowiada oficjalnym poglądom.

Dirigent je otišao.
Ostala je palica.

Dyrygent poszedł.
Została batuta.

Zemlja je nastala iz haosa.
A mi smo još u fazi razvoja.

Ziemia powstała z chaosu.
A my wciąż znajdujemy się w początkowej fazie rozwoju.

A kada je Bog stvorio čoveka,
onda je od daljeg stvaranja digao ruke.

A kiedy Bóg stworzył człowieka,
załamał ręce nad dalszym stwarzaniem.

Verujem u Boga.
Tako je najbolje za obojicu.

Wierzę w Boga.
Tak jest lepiej dla nas obu.

Prva Božja zapovest:
ne veruj nikome!

Pierwsze Boże przykazanie:
Nie wierz nikomu!


Rade Jovanović – Užice, Serbia


Oni koji su u ratu spasili mostove od rušenja,
sad mogu slobodno da skaču sa njih!

Ci, którzy podczas wojny uratowali mosty przed zniszczeniem,
teraz słobodnie mogą skoczyć z nich!

Poslednji ratovi bili su borba na život ili smrt...
Preživelim želimo više sreće drugi put!

Ostatnie wojny były walką na śmierć i życie ...
Ocalałym życzymy więcej szczęścia następnym razem!

Umro je na dan isplate penzija.
Smrt je bila brža od poštara!

Zmarł w dniu wypłaty emerytury.
Śmierć była szybsza od listonosza!

Policajac me je uhvatio u krađi... Otada smo ortaci!

Policjant przyłapał mnie na kradzieży...Teraz jesteśmy wspólnikami!

Sirotinja se ozbiljno olenjila. Jedan dan jedu, a šest dana se odmaraju!

Biedni poważnie rozleniwili się. Przez jeden dzień jedzą, a przez sześć
odpoczywają.

Ako budem dobar, deda je obećao da će me voditi na ručak u Mekdonaldsov
kontejner!

Jeśli będę grzeczny, dziadek obiecał mnie zabirać na obiad do konteneru przy Mc
Donaldzie.

Lako je imenovati nepoštene političare... Imenujte nekog poštenog!

Łatwo jest wymienić nieuczciwych polityków...Wymieńcie uczciwego!

 

Васил Толевски - Скопје /Vasil Tolevski – Skopje, Macedonia


Имамо више лопова него научника!
То је доказ да лопови брже уче од научника.

Тек кад је Скупштина постала корида,
схватили смо за кога смо гласали.

Земља која има овакве синове не мора да рађа кћерке!
Дуплирало би се.

Имамо слободу мисли и слободу говора.
Само не смете да говорите
оно што мислите.

Ја и моја земља смо као Ромео и Јулија.
На крају ћемо заједно умрети.

Наша политика довела нас је довде!
За даље – требаће нам крила.

Mamy więcej złodziei niż naukowców!
Oto dowód, że złodzieje szybciej się uczą niż naukowcy.

Tylko wtedy, gdy Zgromadzenie stało się korytarzem,
zdaliśmy sobie sprawę na kogo głosowaliśmy.

Kraj, który ma takich synów nie musi rodzić córki!
Powielą się.

Mamy wolność myśli i wolność słowa.
Tylko nie wolno mówić
o tym o czym myślisz.

Ja i mój kraj to jak Romeo i Julia.
Na końcu razem umrzemy.

Nasza polityka doprowadziła nas dotąd!
Aby dalej polecieć - musimy mieć skrzydła.

Dodatkowe informacje