Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Mucha Danuta, wybrane przekłady, biografia.

HAIKU


cvetovi moje duše
su kao kaplje
tvoje ćutnje


kap kiše
moje srce
ćuti


samo ćutnjom
mogu slušati
tvoje misli


Biografia/Biografija

 

Danuta MuchaDANUTA MUCHA – polska poetka, naukowiec, krytyk literacki i animatorka kultury. Studiowała filologię rosyjską w Uniwersytecie w Łodzi, w którym potem pracowała w latach 1980–1983. W kilku krajach opublikowała ponad trzydzieści cztery książki poetyckie, eseistyczne i naukowe. Przetłumaczyła na język hiszpański zbiory wierszy polskich poetów, opublikowane w Hiszpanii i Gwatemali. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w Uniwersytecie Opolskim. Redaktorka periodyku naukowego „Studia Słowianoznawcze”, a także członkini redakcji wielu polskich periodyków literackich. Wykłady wygłaszała na uniwersytetach i w instytucja naukowych w Paryżu, w Brukseli i w Moskwie. Członkini licznych towarzystw naukowych i stowarzyszeń literackich. Pracuje w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w rodzinnym Piotrkowie Trybunalskim.

 

DANUTA MUHA – poljska pesnikinja, naučnik, književni kritičar i animatorkinja kulture. Studirala je rusicistiku na Univerzitetu u Lođi, na kojem je radila od 1980 do 1983. U nekoliko zemalja objavila je više od trideset i četiri knjiga poezije, eseja i naučnih radova. Prevela je na španski jezik zbirke pesama poljskih pesnika, objavljenih u Španiji i Gvatemali. 2005. godine je dobila titulu doktora humanističkih nauka na Univerzitetu u Opolu. Redaktor naučnog periodika „Studia Słowianoznawcze“, takođe član redakcija mnogih poljskih književnih periodika. Predava je na univerzitetima i naučnim institutima u Parizu, Briselu i Moskvi. Član mnogih naučnih i književnih udruženja. Radi na Univerzitetu Jana Kohanovskoga u rodnom Pjotrkovu Tribunalskom.

Dodatkowe informacje