Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dąbrowski Antoni, wybrane przekłady, biografia.

 

DODANA VREDNOST?

ljudi
-bankrotirana masa
privrednih s-misalica

prebriši oko dalekovidnosti
slobodno-tržišni p r o r o k u !

Starachowice, 2003


SAMOĆA U INTERNETU

globalno selo
poslednji krik veza

i opet sam
u cannalu + - ~

 

SAMOUBOJSTVO LEPTIRA

svršio je sa sobom
na drugom spratu
bez mašte

na prozorskoj dasci ležao je
šareni trenutak
koji nije znao trajati večno

rastreptano srce na staklu
kidalo se do goginovskih prostranstava

a vrata su stajala otvorena
- mogao si se povući

pa, leptir nema vremena
misliti historički

08.2003

 

Biografia/Biografija

Antoni Dąbrowski- (ur. 1947 r.). Ukończył filologię polską na WSP w Krakowie. Z zawodu polonista i dziennikarz. Jako poeta debiutował na łamach "Nauczycielskiego Głosu Literackiego". Wydał cztery zbiory wierszy. W roku 1991 założył Fundację Kultury Regionalnej "Radostowa" w Starachowicach. Reaktywował i wydaje czasopismo kulturalno-literackie "Radostowa". Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury. Publikował na łamach: "Poezji", "Okolic Nowych Książek", "Przemian", "Ikara", "Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego", "Poezji dzisiaj", "Metafory".

Antoni Dombrowski- rođ. 1947. Završio je polonistiku na WSP u Krakovu. Po zanimanju je novinar i polonista. Kao pesnik debitovao je na stranicama „Nauczycielskiego Głosu Literackiego” 1983. Izdao je četiri zbirke pesama. 1991. osnovao je fondaciju regionalne kulture „Radostowa” u Starachowicama. Reaktivirao je kulturo-književni časopis „Radostowa”. Dva put je bio stipendist Ministarstva Kulture. Objavljivao je u poljskim časopisima: Poezja, Okolice Nowych Książek, Przemiany, Ikar, Świętokrzyski Kwartalnik Literacki, Poezja dzisiaj, Metafora.

Dodatkowe informacje